Migracija u Cloud

Cloud Assessment će dati odgovore na sva pitanja za pripremu putovanja. Odaberite destinaciju, pa krenimo …

Modern Workplace

Iskoristite puni potencijal Microsoft Office 365 platforme u svrhu digitalizacije radnog okruženja kako biste se prilagodili na „novo normalo“, uz pomoć naših usluga:

  • realizacija tehničkih preduvjeta za korištenje Office 365 servisa
  • priprema i migracija korisničkih podataka
  • Digital Advisory savjetodavne usluge koje garantiraju da se učinak digitalne transformacije stvarno i dogodi

Modern Workplace Security

Iskoristite sve prednosti i mogućnost udaljenog rada uz dodatnu zaštitu i nove mogućnosti upravljanja, uz pomoć naših usluga za Microsoft 365 rješenja i tehnologije:

  • zaštita korisničkih identiteta i upravljanje pristupom aplikacijama
  • upravljanje uređajima u doba udaljenog rada
  • klasifikacija i zaštita sadržaja
  • prevencija i upravljanje sigurnosnim incidentima

Dodatno zaštitite svoje podatke našim uslugama za Veeam Backup for Office 365.

Azure

Transformirajte svoju IT infrastrukturu koristeći sve prednosti Clouda, koristite samo ono što vam treba i plaćajte samo ono što koristite, iskoristite Cloud za digitalne inovacije bez brige i troškova vlastite infrastrukture, a sve bez kapitalnih investicija.

Uz pomoć naših usluga za Azure:

  • uspostava Azure IaaS/PaaS okruženja za nova rješenja, uz povezivanje s postojećim IT sustavom
  • implementacija hibrid Cloud rješenja kao što su Disaster Recovery i Hybrid Backup
  • transformacija i migracija postojeće infrastrukture u Cloud