Koristite prednosti Cloud tehnologija i bez migracije u Cloud
Hybrid Cloud rješenja - najbolje od oba Svijeta

Za korištenje prednosti Cloud tehnologija nije neophodno migrirati postojeću ICT infrastrukturu u oblak. Tvrtkama kojima analiza isplativosti migracije infrastrukture u oblak ne pokaže očekivane prednosti za poslovanje ili one kojima priroda poslovanja jednostavno ograničava korištenje Cloud platforme i dalje su na raspolaganju rješenja iz Clouda kojima se može upotpuniti postojeće okruženje, i tako iskoristiti najbolje od oba Svijeta.

Ponuda Hybrid Cloud rješenja

Sigurnost i usklađenost datacentar infrastrukture

Osigurajte dodatno operativne sustave poslužitelja vaših podatkovnih centara uz pomoć neke od naših ponuda usluga temeljenih na Microsoft Defender for Cloud tehnologijama:

CLOUD
Kontinuirani pregled infrastrukture
 • Kontinuirano praćenje ranjivosti i sigurnosnih rizika na razini operativnog sustava poslužitelja
 • Praćenje usklađenosti sa sigurnosnim standardima,
 • Izrada preporuka za minimiziranje sigurnosnih rizika kroz sigurne konfiguracije poslužitelja i upravljanje implementacijom sigurnosnih zakrpa
Implementacija sigurnosnih preporuka
 • Implementacija preporuka za minimiziranje sigurnosnih rizika
 • Implementacija automatiziranog procesa primjene sigurnosnih zakrpi korištenjem Azure Update Management servisa (bez potreba za lokalnim implementacijom tradicionalnih alata, npr. WSUS ili SCCM)
Zaštita od sigurnosnih prijetnji
 • Napredna sigurnosna zaštita operativnih sustava poslužitelja korištenjem Microsoft Defender tehnologije
 • Praćenje promjena na implementiranim aplikacijama, servisima, registry-u poslužitelja i datotekama

Koristimo sljedeće tehnologije: Azure ARC, Azure Security Center – Microsoft Defender for Cloud, Azure Log Analytics, Azure Update Management, Azure Defender, Change Tracking and Inventory

Upravljanje konfiguracijama i automatizacija

Jedna od poznatih prednosti korištenja Cloud platforme je mogućnost automatizacije i upravljanje konfiguracijama na efikasniji i jednostavniji način. Naša Hybrid Cloud rješenja temeljena na Microsoft Azure Policy Automation tehnologijama omogućuju da se sve prednosti upravljanja infrastrukturom u Cloud okruženju preslikaju na infrastrukturu vašeg podatkovnog centra. Nije neophodno vaše poslužitelje preseliti u Cloud da biste ostvarili prednosti kao što su:

 • Upravljanje konfiguracijama – jednom standardizirana konfiguracija poslužitelja ostaje takva zauvijek, uz jednostavnu primjenu konfiguracijskih predložaka na više poslužitelja
 • Automatizacija operativnih aktivnosti (primjer procesa implementacije sigurnosnih zakrpi)

Koristimo sljedeće tehnologije: Azure ARC, Azure Log Analytics, Change Tracking and Inventory, Azure Automation, Azure Automation State Configuration

Cloud rješenja za kontinuitet poslovanja

Zaštitite resurse svojih podatkovnih centara od ozbiljnijih havarija korištenjem Cloud usluga. Disaster Recovery i Hybrid Backup rješenja će osigurati adekvatnu razinu zaštite uz manje investicije, te ostale prednosti za poslovanje:

 • Jednostavnost i brzina implementacije rješenja
 • Mogućnost čuvanja (i arhiviranja) veće koliline podataka na dulje vrijeme
 • Štićeni sadržaji su kriptirani u vašem podatkovnom centru, na putu prema Cloudu i u Cloudu
 • Mogućnost redovite simulacije procedure oporavka od katastrofa bez utjecaja na produkcijski sustav
 • Kompatibilnost Azure platforme s Backup rješenjima poznatih proizvođača

Više detalja o Cloud rješenjima za kontinuitet poslovanja potražite ovdje.