Upravljanje Cloud uslugama

U Cloudu sve što vam treba za poslovanje koristite kao servis, a naše usluge podrške i upravljanja Cloud uslugama vam mogu pomoći da dodatno optimizirate operativne troškove te da fokus s upravljanja infrastrukturom i servisima prebacite na isključivo na vaše poslovanje.

Microsoft 365

Podrška i upravljanje Microsoft 365 uslugama može uključivati sljedeće:

  • rješavanje incidenata i problema u funkcioniranju servisa
  • administraciju korisnika usluge
  • proaktivni nadzor funkcionalnosti svih elemenata okruženja
  • redovite izvještaje o korištenju usluga s preporukama za unapređenje

Microsoft Azure

Podrška i upravljanje implementiranim rješenjima na Microsoft Azure platformi može uključivati sljedeće:

  • proaktivni nadzor funkcionalnosti svih elemenata okruženja
  • rješavanje incidenata i problema u funkcioniranju servisa
  • redoviti izvještaji o korištenju Azure resursa
  • kontinuirana analiza i upravljanje troškovima Azure resursa, s prijedlozima za optimizaciju