Opće informacije

Combis, usluge integracija informatičkih tehnologija, d.o.o.

Opće informacije

 

Combis, usluge integracija informatičkih tehnologija, d.o.o.

Radnička cesta 21,
10000 Zagreb,
Republika Hrvatska

Telefon: +385 (0) 1 3651 222
Faks: +385 (0) 1 3651 251
E-mail: combis@combis.hr
MB: 3609103
OIB: 91678676896
PDV ID: HR91678676896

Combis d.o.o. upisan je u trgovački registar pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod brojem (MBS): 060090126

Temeljni kapital tvrtke: 64.943.900,00 kn, uplaćen u cijelosti.

Uprava:
Goran Car, član Uprave i glavni direktor Combisa

 

Poslovne banke

 

Zagrebačka banka d.d., Zagreb
IBAN: HR8723600001101227582 / SWIFT: ZABAHR2X

Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka
IBAN: HR5424020061100436411 / SWIFT: ESBCHR22

HPB d.d., Zagreb
IBAN: HR4523900011100319046 / SWIFT: HPBZHR2X

Addiko Bank d.d., Zagreb
IBAN: HR3425000091101053626 / SWIFT: HAABHR22

OTP banka d.d., Zadar
IBAN: HR8624070001100008478 / SWIFT: OTPVHR2X

Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb
IBAN: HR8523400091100097718 / SWIFT: PBZGHR2X

Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb
IBAN: HR5724840081100221338 / SWIFT: RZBHHR2X

Sberbank d.d., Zagreb
IBAN: HR6725030071100087450 / SWIFT: VBCRHR22

Splitska banka d.d., Split
IBAN: HR1723300031100405421 / SWIFT: SOGEHR22

Kreditna Banka Zagreb d.d., Zagreb
IBAN: HR0524810001111007171 / SWIFT: KREZHR2X