Autor: Digital Advisory tim
Saznajte kako Viva Goals upravlja ciljevima kompanije

Upoznajte se s Viva Goals, novim rješenjem Microsofta koje podupire upravljanje ciljevima kompanije kroz OKR metodologiju.

U dinamičnom poslovnom svijetu, postavljanje jasnih prioriteta predstavlja temelj svake uspješne kompanije.

S rastom organizacija i sve većim zahtjevima tržišta, potreba za učinkovitim alatima za postavljanje, praćenje i ostvarivanje ciljeva postaje neizbježna. Upravo ovdje dolazimo do Microsoft Viva Goals – platforme modernog i intuitivnog sučelja, pomoću koje zaposlenici u realnom vremenu, na transparentan način, mogu popratiti progres kompanijskih ciljeva.

U ovom blogu predstaviti ćemo OKR (Objectives and Key Results) metodologiju te prednosti upravljanja OKR-ovima kroz Microsoft Viva Goals platformu koja osigurava novo, intuitivno iskustvo usklađivanja ciljeva na svim razinama organizacije.

Što je Viva Goals?


Prikaz Viva Goals sučelja

Microsoft Viva Goals je platforma za usklađivanje ciljeva koji povezuju operativne timove sa strateškim prioritetima vaše organizacije. Sučelje i same funkcionalnosti Goalsa prate priznatu OKR metodologiju za postavljenje targeta, inicijativa i ključnih rezultata.

Budući da je Viva Goals dio Microsoft familije proizvoda, ova platforma se neometano integrira u standardne Microsoft aplikacije za svakodnevni rad što olakšava uključenost korisnika  u organizacijske OKR-ove na dnevnoj bazi.

Što su OKR-ovi?

OKR je skraćenica koja označava “Objectives and Key Results”, odnosno  ciljevi i ključni rezultati”.

OKR metodologija predstavlja model za postavljanje i praćenje ciljeva unutar organizacija. Razvijena u svijetu tehnologije, ova metodologija sve više dobiva na popularnosti zbog svoje sposobnosti da se prilagodi svakoj vrsti poslovanja, usmjeri organizacije i njene timove prema jasnijim ciljevima te potakne suradnju uključenih sudionika na svim razinama.

Na temelju utvrđenih ciljeva i kvantificiranih rezultata, ova metodologija pomaže organizacijama da kontinuirano bilježe napredak i donose informirane strateške odluke kako bi ostale konkurentne u dinamičnom poslovnom okruženju.

Osnovni elementi OKR-ova:

Formula za stvaranje OKR-a

Ciljevi (Objectives): Ciljevi predstavljaju jasno definirane ishode koje organizacija želi postići u određenom vremenskom okviru.

Ključni rezultati (Key Results): Ključni rezultati su konkretni i mjerljivi pokazatelji napretka prema postizanju cilja. Svaki cilj može imati više ključnih rezultata koji kvantificiraju uspjeh i omogućuju praćenje napretka.

Inicijative (Initiatives): Inicijative predstavljaju konkretne zadatke koje organizacija, tim ili pojedinac poduzima kako bi ostvarili postavljene ciljeve i ključne rezultate. Inicijative su operativni koraci koji se provode kako bi se postigli očekivani rezultati.

 

Primjer jednog OKR-a

CILJ: Povećati ukupnu prodaju putem web shopa u idućem kvartalu

 

KLJUČNI REZULTAT: Povećati broj novih kupaca za 20% putem digitalnog marketinga i oglašavanja

  • INICIJATIVA: Praćenje i analiza rezultata marketinških kampanja kako bi se identificirala njihova učinkovitost i prilagodila strategija prema potrebama tržišta
  • INICIJATIVA: Provesti analizu ciljane publike kako bi se identificirali najučinkovitiji kanali oglašavanja

 

KLJUČNI REZULTAT: Povećati stopu konverzije za 15% optimizacijom korisničkog iskustva

  • INICIJATIVA: Provesti analizu korisničkog ponašanja na web stranici kako bi se identificirali nedostatci i bolje razumjele potrebe kupaca
  • INICIJATIVA: Redizajnirati web stranicu (jednostavnija navigacija, brži checkout proces, moderniji dizajn)

 

KLJUČNI REZULTAT: Smanjiti vrijeme dostave proizvoda za 20% poboljšanjem logističkog sustava

  • INICIJATIVA: Automatizirati procese obrade narudžbi i praćenja zaliha u skladištu kako bi se smanjila ljudska intervencija i vrijeme potrebno za obradu narudžbi
  • INICIJATIVA: Uspostaviti suradnju s pouzdanim logističkim partnerima kako bi se osigurala brza i pouzdana isporuka paketa

 

Prednosti OKR metodologije i Vive Goals

Prikaz Viva Goals sučelja

 

Viva Goals u kombinaciji s OKR metodologijom može znatno pomoći organizacijama na nekoliko načina:

Usmjerenost na ciljeve: pomaže organizacijama usmjeriti se prema jasnim i mjerljivim ciljevima. Postavljanje ciljeva na razini organizacije, timova i pojedinaca pomaže svima razumjeti kamo organizacija ide i kako se njihov rad uklapa u širu sliku.

Transparentnost: Kroz OKR-ove, ciljevi i rezultati postaju transparentni unutar cijele organizacije. Svaki zaposlenik može vidjeti kako njihov rad doprinosi ciljevima organizacije i kako ide napredak prema ostvarenju tih ciljeva.

Prilagodljivost: OKR-ovi se najčešće postavljaju na kraće vremenske intervale, obično svaka tri mjeseca. To omogućava organizacijama da brzo reagiraju na promjene i planiraju ciljeve prema trenutnim prioritetima.

Kontinuirano poboljšanje: Nakon svakog ciklusa, organizacija analizira što je postignuto i što nije, te uči iz tih rezultata kako bi bolje postavila ciljeve i strategije u budućnosti.

Motivacija i fokus: Jasno postavljeni OKR-ovi pomažu zaposlenicima da ostanu fokusirani na najvažnije ciljeve i minimiziraju trošenje vremena na manje važne zadatke.

Zaključno, Viva Goals i OKR metodologija su dva izvanredna alata za postizanje ciljeva u svijetu poslovanja, bez obzira na industriju ili veličinu organizacije.

Sinergija između Viva Goals platforme i OKR metodologije ima potencijal da transformira pristup postavljanju, praćenju i ostvarivanju ciljeva u organizacijama. Ovo partnerstvo kombinira praktičnost i strukturiranost te ih čini vitalnim elementima za razvoj organizacije u današnjem izazovnom poslovnom okruženju.