Autor: Digital Advisory tim
Planirate Teams Live event? Ovo morate znati ako se želite iskazati kao organizator

Teams live event omogućuje organizacijama prijenos sadržaja u realnom vremenu na velik broj sudionika koristeći dostupno Teams rješenje. Live eventom omogućeno je upravljanje organizacijom eventa, uzvanicima, sadržajem i multimedijom kroz sučelje Teamsa. Na taj način sve aktivnosti oko eventa, od planiranja do isporuke sadržaja te postprodukcija (npr. distribucija snimke eventa, pregled statistike posjećenosti) realiziraju se unutar Microsoft okoline, na siguran i pouzdan način. 

Slika 1. Izgled sučelja Live eventa

 

Kod prijenosa sadržaja Live eventom, osim kamere na uređaju prezentera (laptop), moguće je koristiti vanjske uređaje (profesionalne kamere, mikrofone, prijenos slike iz konferencijske sale). Također, Teams podržava integraciju s određenim profesionalnim media mixer softwareima, ukoliko postoji potreba za korištenjem visoko kvalitetnih alata za obradu multimedijskih zapisa (detalji dostupni na Microsoft stranicama).

Kada koristiti Live event?

 • Obraćanje menadžmenta cijeloj organizaciji
 • Poslovne konferencije za širu publiku
 • Marketinški eventi (npr. najava novih proizvoda i usluga)
 • Kada želimo eventu dati na važnosti i kada želimo prenositi multimedijski sadržaj (profesionalna kamera, prijenos kamerom iz konferencijske sale i sl.)
 • Maksimalan broj sudionika (publike): 10 000
 • Maksimalan broj istovremenih live evenata: 15
 • Maksimalno vrijeme trajanja: 4 sata

 

Slika 2: Uključeni servisi u realizaciju Live eventa (preuzeto od Microsofta)

 

Organizacija Live eventa

 

Sudionici Live eventa

Kako se Live eventom sadržaj prenosi uživo što je nerijetko zahtjevnije, potrebno je imati zaduženu osobu za upravljanje prijenosom sadržaja publici, tzv. producenta. Producent raspolaže bogatim mogućnostima upravljanja sadržaja kojeg izlažu prezenteri te uloga producenta zahtjeva nešto detaljniju pripremu za sam Live event u odnosu na klasičan Teams meeting ili Webinar.

Slika 3: Sučelje producenta prije slanja sadržaja uživo

 

Prikaz uključenih uloga i odgovornosti u organizaciji Live eventa:

  ULOGA NAPOMENA
ORGANIZATOR LIVE EVENTA Kreira live event kroz kalendar

Unosi detalje live eventa (vrijeme održavanja, sadržaj, sudionici)

Upravlja linkom za live event tj. distribuira ga sudionicima (najčešće kroz klasičan MR)

Postavlja dozvole za sudionike

Upravlja mogućnostima live eventa (npr. uključuje mogućnost postavljanja pitanja od publike)

PRODUCENT (REŽISER) Započinje i završava događaj uživo

Uprava kronologijom emitiranja sadržaja uživo

Dijeli vlastiti videozapis

Dijeli videozapise sudionika

Odabire „izgled” live eventa

Producent može biti osoba koja organizira live event
PREZENTER Dijeli sadržaj live eventa kroz prezentaciju na radnoj površini i glasovnim vođenjem kroz sadržaj Prezenter ne može biti ujedno i producent
SUDIONICI/PUBLIKA Svi koji sudjeluju u live eventu kao konzumenti podijeljenog sadržaja

 

Preduvjeti korištenja Live eventa:

Organizatoru Live eventa potrebno je:

 • Licenca Office 365 Enterprise E1, E3 ili E5 ili licenca Office 365 A3 ili A5
 • Exchange Online račun

Organizator Live eventa treba imati omogućene sljedeće postavke:

 • Dozvola za stvaranje događaja uživo u centru za administratore aplikacije Microsoft Teams
  • Allow scheduling private meetings (Meeting policies)
  • Allow IP video (Meeting policies)
  • Screen sharing mode – Entire screen (Meeting policies)
  • Live event scheduling (Live events policies)
  • Coexistence mode configured – Islands or Meeting First or Teams Only
  • Permissions to create live events in Stream (unutar Stream admin postavki)

Dodatno, organizatori i prezenteri trebaju sudjelovati u live eventu kroz Teams desktop aplikaciju te imati dovoljno kvalitetne performanse mreže tj. potrebno je laptope/računala spojiti putem mrežnog kabela (nikako preko WiFi-a) radi što stabilnije internetske veze.