Autor: Digital Advisory tim
Pitate se koju vrstu Teams sastanka odabrati? Na pravom ste mjestu.

Sve veća usmjerenost prema digitalizaciji i modernizaciji radnog mjesta dovela je do pojave novih načina komuniciranja, što je rezultiralo proširenjem opcija sastanaka unutar Teamsa na više mogućnosti, prema prepoznatim potrebama korisnika – Teams Meeting, Teams Webinar i Teams Live Event.

Vjerojatno ste se više puta zapitali kako točno koristiti Teams sastanke, odnosno koju vrstu kada koristiti. U sljedećem poglavlju su opisana tri načina korištenja timskih sastanaka i preporuke za korištenje istih u poslovnom okruženju.

Teams Meeting/Webinar/Live Event – preporuke i scenariji za korištenje

Microsoft je putem Teamsa korisnicima omogućio tri različite opcije sastanaka:

  • Teams Meeting
  • Teams Live Event
  • Teams Webinar

Navedene opcije su dostupne u Teams sučelju, unutar izbornika kalendar.

  • Teams Meetings – najpopularnija opcija koja postaje standard u poslovnom okruženju za online sastanke. Za Teams Meeting opcijom prvenstveno se poseže pri kreiranju pojedinačnih 1:1 sastanaka i kod sastanaka s više sudionika, bilo internih iz organizacije s vanjskim partnerima. Jednostavno korištenje meetinga i dodatne mogućnosti poput snimanja sastanka, dijeljenja ekrana i dokumenata  odgovaraju na svakodnevne potrebe korisnika za sastancima, i to sastancima do 1000 sudionika, koliko je trenutni maksimalan broj sudionika. Microsoft stalno povećava limite Teams funkcionalnosti te je za očekivati da će se i ta brojka povećati (u najavi je povećanje na do 1000 sudionika klasičnog Teams sastanka).

Teams Meetings također u kalendaru ima opciju ‘Meet now ili Sastanak odmah’ koja omogućava pokretanje instant sastanka sa svim članovima tima. Instant sastanak također je moguće pokrenuti izravno iz privatnog chata na desktop i mobilnoj aplikaciji.

  • Teams Live Event – mogućnost Teamsa koja korisnicima omogućuju emitiranje sadržaja, videozapisa i sastanaka prema velikoj publici. Događaji uživo namijenjeni su komunikaciji jedan-prema-više u kojoj domaćin događaja vodi interakcije, a sudjelovanje publike prvenstveno je gledanje sadržaja koji dijeli domaćin. Teams Live Event zahtijeva zadovoljavanje određenih tehničkih preduvjeta i poznavanje rada na streaming servisu što ga čini najkompleksnijim od tri navedene opcije.

  • Teams Webinar – najnovija mogućnost unutar Teamsa koja uz standardne opcije nudi i mogućnost kontrole domaćina prema sudionicima (kontrola mikrofona i kamere); bogatije mogućnosti korištenja PowerPoint prezentacije poput uvida u bilješke tijekom prezentiranja hosta, dok sudionici imaju mogućnost listanja slideova prezentacije. Teams Webinar može poslužiti kao alternativa za Teams Live Event jer pokriva jednak broj sudionika (do 10 000 sudionika odnosno 300 sudionika, ako se koristi Business paket licenci).

Usporedba vrsta Teams sastanaka

Hoće li Teams sastanci biti korisni?

Teams Meetings i njegove proširene opcije Teams Webinar i Teams Live Event središnji su elementi korištenja Teamsa u poslovnom okruženju. Teams kao platforma nudi opciju centralizacije sve timske komunikacije (chat, pozivi, sastanci, dijeljenje datoteka, zajednički rad na dokumentima) na jednom mjestu, kako bi se izbjegla potreba za korištenjem više različitih, često nekompatibilnih aplikacija. Teams Meetings i Teams Webinar jednostavne su i intuitivne mogućnosti ugrađene u Teams aplikaciju te omogućavaju brzu svakodnevnu komunikaciju unutar ili izvan organizacije. Teams Live Event je  kompleksniji oblik sastanka jer zahtjeva određena tehnička predznanja i dodatnu pripremu sudionika.

Kontinuirani tehnički razvoj mogućnosti, jednostavno sučelje i centralizacija poslovne komunikacije samo su neki od razloga popularnosti navedenih Teams mogućnosti sastanaka – Meetings, Webinar i Live Event. Ove mogućnosti dostupne su svim korisnicima Microsoft 365 licenci uz određena ograničenja ovisno o licenci za Teams Webinar i Live Event.

Za više informacija o navedenim mogućnostima posjetite službene Microsoft stranice i naše buduće blogove na temu Teams sastanaka: